Loonadministratie verwerken

Koppeling loonverwerking
Stuur de kalender integraal door naar je sociaal secretariaat. Dit kan door een krachtige koppeling.
Historieken
Ga na hoeveel een medewerker nu verdient ten opzichte van vroeger.
Audit logs
Bekijk aanpassingen aan prestaties, verloflimieten, en looncomponenten.
Weekschema
Pas makkelijk gewerkte uren aan voor arbeiders en medewerkers met een variabel loon.
Overuren
Houd overuren bij in de kalender en bepaal compensaties.
Goedkeuring manager
Stel in dat manager verlof kunnen goedkeuren via hun teamkalenders.
Verschillende statuten
Stel makkelijk een samenwerking op met bedienden, arbeiders en freelancers.
Notificaties
Ontvang een notificatie wanneer medewerkers verlof aanvragen of ziektedagen doorgeven.
Afschriften loonberekening*
Ontvang een overzicht van alle loonberekeningen. Zo zet je eventuele fouten snel recht.
Éénmalige looncomponenten*
Voeg éénmalige voordelen toe en stuur ze in mee met de loonadministratie.
Dimona*
Stuur alle nodige data voor het indienen van de dimona-aangifte automatisch door.
* Deze functionaliteiten zijn enkel mogelijk met bepaalde koppelingen. Lees er hier meer over.

Medewerkers beheren

Functie
Voer de functie van de medewerker in.
Teams
Geef aan in welk team de medewerkers terecht komt.
Manager
Duid aan wie de een manager van de medewerker is.
Segmenten
Groepeer medewerkers in departementen en deel je medewerkers nog concreter in.
Vrije velden
Voeg naar eigen keuze extra informatie toe, bijvoorbeeld favoriete lunch.
Documenten
Upload belangrijke documenten en deel ze makkelijk met medewerkers en het bedrijf.
Contracten
Stel contracten op en laat medewerkers ze digitaal ondertekenen.
Templates
Maak templates aan voor contracten en hergebruik ze bij nieuwe medewerkers.
Assets
Ken assets toe aan medewerkers. Houd overzicht over wie over welke werkmiddelen beschikt.
Bedrijfsmobiliteit
Houd overzicht over het wagenpark: wie heeft een bedrijfswagen en welk type.
Software
Geef in tot welke software systemen de medewerker toegang heeft.
Opleidingen
Voeg lopende opleidingen en opleidingsbudgetten toe per medewerker.
Herinneringen
Stel herinneringen in voor taken die je zeker niet mag vergeten.
Organigram
Visualiseer automatisch de bedrijfsstructuur naargelang teams en managers.
Notificaties
Ontvang een notificatie wanneer data wordt toegevoegd of gewijzigd.
Dashboard
Behoud altijd overzicht over openstaande taken, afwezigen en belangrijke gebeurtenissen.

HR processen stroomlijnen

Workflows
Maak customized workflows op voor HR processen en gebruik ze telkens opnieuw.
Communicatie
Stel berichten op in de app en verstuur ze via mail naar geselecteerde teams.
Weekly digest
Stuur wekelijks een update uit naar het hele team.
Functioneringsgesprekken
Houd verslagen van functioneringsgesprekken bij op het platform en in de Self Service.

HR rapportering

Loonkost
Ga na hoeveel je per medewerker betaald, ook per team, land of geslacht. Volg de loonevolutie op.
Betalingsschema
Zie hoeveel je maandelijks betaald, incl. eindejaarspremies, vakantiegeld en kost wagenpark.
Aantal medewerkers
Bekijk hoeveel medewerkers in dienst zijn, de gemiddelde leeftijd en de genderverhoudingen.
Aantal VTE's
Meet het verloop in je organisatie aan de hand van deze eenduidige grafiek.
Wie woont waar
Bekijk op een internationale kaart waar collega's wonen.
Verloflimieten
Krijg inzichten in wie wanneer zijn vakantiedagen inplant.
Overuren
Raadpleeg overuren per team. Zo ontdek je snel of de werklast ergens te hoog ligt.
Opleidingsdagen
Ga na of opleidingsdagen gelijk worden verdeeld over het hele bedrijf.
Ziektedagen
Meet ziekteverzuim door dit handig overzicht van opgenomen ziektedagen.
Bradford factor
Onderzoek of medewerkers zich vaak voor kortere periode ziek melden.

Functies voor medewerkers

Verlof aanvragen
Bekijk hoeveel verlof je kan opnemen en verstuur je aanvraag.
Loonbrief downloaden
Raadpleeg of download je loonbrief via de Self Service.
Gegevens raadplegen
Beheer je eigen gegevens. Zo pas je snel fouten aan.
Documenten uploaden
Raadpleeg of voeg zelf de nodige documenten toe. Van attesten tot ziektebriefjes.
Elektronisch tekenen
Teken je arbeidscontract en andere belangrijke policies vanuit de mobiele app.
Looncirkel
Ga na hoe jouw loonpakket is samengesteld en welke voordelen je verkrijgt.
HR taken
Ontvang herinneringen van je HR manager als je een bepaalde taak moet uitvoeren.
Functionerings-gesprekken
Grijp steeds terug naar de verslagen van vorige functionerings-gesprekken.
Assets
Houd bij welke assets het bedrijf voor jou voorziet. Vraag een extra asset aan wanneer nodig.
Opleidingen
Bekijk welke opleiding je reeds gevolgd hebt of vraag een nieuwe aan.
Wie is wie
Ontdek wie je collega's zijn en hoe de organisatie gestructureerd is.
klantverhalen

22K+

bedrijven kozen reeds voor Officient

Bekijk klantverhalen
"Officient is de meest efficiënte oplossing om je HR organisatie te schalen."
Thibaut Vanderhofstadt
CEO & Co-founder Sortlist
“De aankoop van Officient was een no-brainer. Als eigenaar van een kmo moest ik nog veel loonadministratie zelf doen. Terwijl nu meeste van deze processen geautomatiseerd kunnen worden.
Stijn Blomme
zaakvoerder webdoos
“De geïntegreerde aanpak, alle gegevens van medewerkers op één plek. Zelf digitaal tekenen is voorzien. Dit is HR administratie beheersen op een nieuw niveau."
Marc De Swaef
Managing director ACCEL
“Met Officient hebben we nu eindelijk een gebruiksvriendelijk overzicht van al onze HR data en een manier om snel inzichten te verwerven.”
Evelyn Broeckx
Office manager Foreach
“Dankzij Officient kunnen we de volledige harde kant van HR (contracten, looninformatie, persoonlijk gegevens...) allemaal beheren vanuit één platform.”
Fé Zenner
HR & finance manager intuo
"Een intuïtieve oplossing waarvan we zelf nog steeds verbaasd zijn hoe groot de impact is op de werking van ons office- en HR management."
Steven Pepermans
COO & co-founder Dropsolid